Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§63-95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-26
Datum då anslag tas ner: 2019-04-17

Sekreterare: Katarina Daun