Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-118

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-16
Datum då anslag tas ner: 2019-05-08

Sekreterare: Sofia Laxåback