Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-17
Datum då anslag tas ner: 2019-06-08

Sekreterare: Katarina Daun