Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 119-123, 125-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-21
Datum då anslag tas ner: 2019-06-12

Sekreterare: Katarina Daun