Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 195-224

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-03
Datum då anslag tas ner: 2019-09-25

Sekreterare: Katarina Daun