Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 242

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-26
Datum då anslag tas ner: 2019-10-18

Sekreterare: Elisabet Hofgren