Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 225-241, 243-253

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-30
Datum då anslag tas ner: 2019-10-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren