Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 254-287

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-23
Datum då anslag tas ner: 2019-11-14

Sekreterare: Sofia Laxåback