Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-22

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-31
Datum då anslag tas ner: 2020-02-22

Sekreterare: Sofia Laxåback