Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-54

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-25
Datum då anslag tas ner: 2020-03-18

Sekreterare: Elisabet Hofgren