Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 55-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-31
Datum då anslag tas ner: 2020-04-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren