Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§103-104

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-30
Datum då anslag tas ner: 2020-05-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren