Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 97-102, 105-126

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-07
Datum då anslag tas ner: 2020-05-29

Sekreterare: Elisabet Hofgren