Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 127-156

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-28
Datum då anslag tas ner: 2020-06-19

Sekreterare: Elisabet Hofgren