Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 157-189

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-16
Datum då anslag tas ner: 2020-07-08

Sekreterare: Elisabet Hofgren