Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 190-222

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-01
Datum då anslag tas ner: 2020-09-23

Sekreterare: Elisabet Hofgren