Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 342

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-18
Datum då anslag tas ner: 2021-01-09

Sekreterare: Elisabet Hofgren