Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 314-341, 343-346

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-21
Datum då anslag tas ner: 2021-01-12

Sekreterare: Elisabet Hofgren