Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-29
Datum då anslag tas ner: 2021-02-20

Sekreterare: Sofia Laxåback