Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 57-105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-07
Datum då anslag tas ner: 2021-04-29

Sekreterare: Sofia Laxåback