Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 120, 122

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-30
Datum då anslag tas ner: 2021-05-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren