Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 106-119, 121, 123-142

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-05
Datum då anslag tas ner: 2021-05-27

Sekreterare: Elisabet Hofgren