Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 143-172

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-02
Datum då anslag tas ner: 2021-06-24

Sekreterare: Sofia Laxåback