Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 179-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-22
Datum då anslag tas ner: 2021-07-14

Sekreterare: Elisabet Hofgren