Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 230-267

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-28
Datum då anslag tas ner: 2021-10-20

Sekreterare: Elisabet Hofgren