Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 297-322

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-24
Datum då anslag tas ner: 2021-12-16

Sekreterare: Sofia Laxåback