Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§323-329, 331-339, 341-345, 347-357

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-20
Datum då anslag tas ner: 2022-01-11

Sekreterare: Sofia Laxåback