Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-28
Datum då anslag tas ner: 2022-02-19

Sekreterare: Elisabet Hofgren