Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-28
Datum då anslag tas ner: 2022-05-20

Sekreterare: Sofia Laxåback