Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 108-113, 115-141. § 114 anslogs 2022-04-28

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-05
Datum då anslag tas ner: 2022-05-27

Sekreterare: Sofia Laxåback