Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 142-174

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-25
Datum då anslag tas ner: 2022-06-16

Sekreterare: Sofia Laxåback