Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 186

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-15
Datum då anslag tas ner: 2022-07-07

Sekreterare: Sofia Laxåback