Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 220-245

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-05
Datum då anslag tas ner: 2022-09-27

Sekreterare: Sofia Laxåback