Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 246-278

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-11
Datum då anslag tas ner: 2022-11-02

Sekreterare: Sofia Laxåback