Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 279-304

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-19
Datum då anslag tas ner: 2022-11-10

Sekreterare: Sofia Laxåback