Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 38-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-28
Datum då anslag tas ner: 2023-03-22

Sekreterare: Sofia Laxåback