Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 91-95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-30
Datum då anslag tas ner: 2023-04-21

Sekreterare: Elisabet Hofgren