Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-90, 96-110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-06
Datum då anslag tas ner: 2023-04-28

Sekreterare: Elisabet Hofgren