Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 147

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-26
Datum då anslag tas ner: 2023-06-17

Sekreterare: Sofia Laxåback