Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 140-146, 148-162. § 147 anslogs 2023-05-26

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-01
Datum då anslag tas ner: 2023-06-23

Sekreterare: Sofia Laxåback