Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 163-177, 179-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-27
Datum då anslag tas ner: 2023-07-19

Sekreterare: Elisabet Hofgren