Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§71-82

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-14
Datum då anslag tas ner: 2019-06-05

Sekreterare: Katarina Daun