Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§122-134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-21
Datum då anslag tas ner: 2019-09-12

Sekreterare: Katarina Daun