Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 174-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-30
Datum då anslag tas ner: 2019-11-21

Sekreterare: Katarina Daun