Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 337

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-12
Datum då anslag tas ner: 2020-01-03

Sekreterare: Elisabet Hofgren