Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§175-185, 187-219

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-22
Datum då anslag tas ner: 2022-07-14

Sekreterare: Sofia Laxåback