Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 12-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-06
Datum då anslag tas ner: 2019-02-28

Sekreterare: Sofia Laxåback