Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-13
Datum då anslag tas ner: 2019-03-07

Sekreterare: Sofia Laxåback