Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-49

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-05
Datum då anslag tas ner: 2019-03-27

Sekreterare: Sofia Laxåback