Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 50-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-15
Datum då anslag tas ner: 2019-04-06

Sekreterare: Katarina Daun